Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề dr ngai yiu hing hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. 魏垚鑫醫生 Dr. Ngai Yiu Hing, William - 醫德網

 • Tác giả: www.edr.hk

 • Ngày đăng: 1/2/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 29824 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về 魏垚鑫醫生 Dr. Ngai Yiu Hing, William - 醫德網. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 魏垚鑫醫生 Dr. Ngai Yiu Hing, William 男醫生 西醫、骨科、私人執業 診所地址 香港銅饠灣東角中心醫務樓層11樓1116室 Room 1116, 11/F, East Point Centre, Causeway Bay, HK 診症時間 星期一: 1000-1900 星期二: 1000-1900 星期三: 1000-1900 星期四: 1000...

 • Xem Ngay


魏垚鑫醫生 Dr NGAI YIU HING, WILLIAM 骨科 -尋醫報 …

2. 魏垚鑫醫生 Dr NGAI YIU HING, WILLIAM 骨科 -尋醫報 …

 • Tác giả: www.seedoctor.com.hk

 • Ngày đăng: 25/8/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 70911 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: 魏垚鑫醫生, Dr NGAI YIU HING, WILLIAM 電話:2577 1032,地址:香港銅饠灣東角中心醫務樓層11樓1116室,營業時間、服務範圍、病人診症分享、尋醫報告評分、相關信箱答問、醫生文章及影片視頻。

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 魏垚鑫醫生, Dr NGAI YIU HING, WILLIAM 電話:2577 1032,地址:香港銅饠灣東角中心醫務樓層11樓1116室,營業時間、服務範圍、病人診症分享、尋醫報告評分、相關信箱答問...

 • Xem Ngay


骨科 Orthopaedics & Traumatology 魏垚鑫醫生 Dr Ngai Yiu Hing …

3. 骨科 Orthopaedics & Traumatology 魏垚鑫醫生 Dr Ngai Yiu Hing …

 • Tác giả: medipriority.com

 • Ngày đăng: 2/7/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 12932 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: 骨科 Orthopaedics & Traumatology 魏垚鑫醫生 Dr Ngai Yiu Hing William 電話 Tel 2577 1032 傳真 Fax 2838 0847 傳呼機 Pager 7328 6868 地址 Address 香港銅饠灣東角中心醫務樓層11樓1116室Room 1116 11/F East Point Centre Causeway Bay HK電郵 Email [email protected]診症費 Consultation Fees$800起藥費另計專業資格 Qualifications香港中文大學內外全科醫學士 MBChB (CUHK) 1997英國愛丁堡皇家外科醫學院院員 MRCSEd 2001英國愛丁堡皇家外科醫學院骨科院士 FRCSEd (Orth) 2006香港骨科醫學院院士 FHKCOS 2006香港醫學專科學院院士(骨科) FHKAM (Orthopaedic Surgery) 2006診症時間 Opening Hours星期一  1000-1900星期二  1000-1900星期三  1000-1900星期四  1000-1900星期五  1000-1900星期六  1000-1300敬請預約 By Appointment服務 Services骨科門診小手術石膏之應用及拆除關節注射治療醫療及工傷評估姆趾外翻手術足踝骨科微創手術骨折創傷手術糖尿肢體手術關節換置手術電腦掃描、核磁共振及骨質掃描物理治療職業治療矯型及義肢服務營養帥及足部治療使用醫院 Hospital Affiliations養和醫院 Hong Kong Sanatorium & Hospital聖保祿醫院 St. Paul Hospital港怡醫院 Gleneagles香港浸信會醫院 Baptist Hospital仁安醫院 Union Hospital[ninja_tables id="8516"]

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 骨科 Orthopaedics & Traumatology 魏垚鑫醫生 Dr Ngai Yiu Hing William 電話 Tel 2577 1032 傳真 Fax 2838 0847 傳呼機 Pager 7328 6868 地址 Address 香港銅饠灣東角中心醫務樓層11樓1116室Room 1116 11/F East Point Centre Causeway Bay HK電郵 Email dr ......

 • Xem Ngay


4. 魏垚鑫醫生 NGAI YIU HING, WILLIAM - 灣仔診所 - 香港醫生網 …

 • Tác giả: hongkongdoctorlist.com

 • Ngày đăng: 11/8/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 60998 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về 魏垚鑫醫生 NGAI YIU HING, WILLIAM - 灣仔診所 - 香港醫生網 …. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 魏垚鑫醫生(Dr. NGAI YIU HING, WILLIAM) - 香港醫生目錄網提供魏垚鑫醫生及診所的資料,如醫生專業資格、診所地址、診所電話、診症時間等。魏垚鑫醫生(Dr. NGAI YIU HING, WILLIAM)診所位於灣仔,請即按此查詢或電話預約魏垚鑫醫生。...

 • Xem Ngay


5. Dr Ngai Yiu Hing, William魏垚鑫醫生-銅鑼灣骨科-36554-Adamcheck

 • Tác giả: www.adamcheck.com

 • Ngày đăng: 1/1/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 38774 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Dr Ngai Yiu Hing, William魏垚鑫醫生-銅鑼灣骨科-36554-Adamcheck. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 魏垚鑫醫生Dr Ngai Yiu Hing, William提供骨科服務的男西醫,香港西醫魏垚鑫醫生地址是香港島銅鑼灣東院道2號聖保祿醫院...

 • Xem Ngay


魏垚鑫醫生 - Chill Health 智醫健

6. 魏垚鑫醫生 - Chill Health 智醫健

 • Tác giả: www.chillhealthhk.com

 • Ngày đăng: 30/1/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 26045 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: 魏垚鑫醫生 Dr. Ngai Yiu H

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dr. Ngai Yiu Hing, William 西醫、骨科、私人執業 診所地址 香港銅饠灣東角中心醫務樓層11樓1116室 Room 1116, 11/F, East Point Centre, Causeway Bay, HK 診症時間 星期一: 1000-1900 ......

 • Xem Ngay


7. 魏垚鑫醫生 DR. NGAI YIU HING WILLIAM 魏垚鑫醫生 | 骨科專科醫 …

 • Tác giả: www.e-daifu.com

 • Ngày đăng: 13/5/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 35465 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về 魏垚鑫醫生 DR. NGAI YIU HING WILLIAM 魏垚鑫醫生 | 骨科專科醫 …. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 魏垚鑫醫生 DR. NGAI YIU HING WILLIAM 註冊號碼 M12033 更新日期 : 2019-02-14 魏垚鑫醫生 DR. NGAI YIU HING WILLIAM 評論 : 2 性別 : 男 大廈名稱 : 東角中心 地址 : 香港銅饠灣東角中心醫務樓層11樓1116室 信康醫健 ......

 • Xem Ngay


8. Dr. Ngai Yiu Hing William, Specialist in Orthopaedics & …

 • Tác giả: www.healthymatters.com.hk

 • Ngày đăng: 14/5/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 18084 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Dr. Ngai Yiu Hing William, Specialist in Orthopaedics & …. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngai Yiu Hing William Clinic. Room 1116, 11/F, East Point Centre, 555 Hennessy Road, Causeway Bay. Causeway Bay Exit D3. 2577 1032. You may be interested in. Are you Dr. Ngai Yiu Hing William and want to edit information here? Contact us....

 • Xem Ngay


9. 灣仔區 魏垚鑫醫生 Dr. Ngai Yiu Hing, William - 醫生文件夾 Doctor …

 • Tác giả: doctorfolder.com

 • Ngày đăng: 13/6/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 93593 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về 灣仔區 魏垚鑫醫生 Dr. Ngai Yiu Hing, William - 醫生文件夾 Doctor …. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 醫生文件夾 Doctor Folder Menu Menu 主頁 男醫生 女醫生 醫生 牙醫 中醫師 灣仔區 魏垚鑫醫生 Dr. Ngai Yiu Hing, William 執業簡介: 私人執業 類別: 醫生 專科: 骨科 性別: 男 目錄 診所資料 地區: 灣仔區 香港銅饠灣東角中心醫務樓層11樓1116室 ......

 • Xem Ngay


骨科 魏垚鑫醫生咭片 Dr NGAI YIU HING, WILLIAM Name Card - …

10. 骨科 魏垚鑫醫生咭片 Dr NGAI YIU HING, WILLIAM Name Card - …

 • Tác giả: www.seedoctor.com.hk

 • Ngày đăng: 5/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 94074 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: 魏垚鑫醫生名片,診所電話:2577 1032, 地址:香港銅饠灣東角中心醫務樓層11樓1116室,營業時間資料。

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2020/7/27 · Dr NGAI YIU HING, WILLIAM 註冊專科: 骨科 特快預約 地址: 香港銅饠灣東角中心醫務樓層11樓1116室 Rm 1116, 11/F, East Point Centre, Causeway Bay, HK Tel: 2577 1032 其他資料: 尋醫報告 發表尋醫報告 網絡討論 ......

 • Xem Ngay


11. Dr. NGAI Yiu Hing, William | Orthopaedics & Traumatology | Wan …

 • Tác giả: www.greatdoctor.com.hk

 • Ngày đăng: 27/2/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 13111 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Dr. NGAI Yiu Hing, William | Orthopaedics & Traumatology | Wan …. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dr. NGAI Yiu Hing, William,Orthopaedics & Traumatology,電話: 25771032,地址: 香港銅饠灣東角中心醫務樓層11樓1116室 香港中文大學內外全科醫學士 1997 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員 2001 英國愛丁堡皇家外科醫學院骨科院士 2006...

 • Xem Ngay


Dr. Ngai Yiu Hing William - Specialist in Orthopaedics & …

12. Dr. Ngai Yiu Hing William - Specialist in Orthopaedics & …

 • Tác giả: www.finddoc.com

 • Ngày đăng: 23/8/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 4429 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Dr. Ngai Yiu Hing William - Specialist in Orthopaedics & Traumatology in Causeway Bay. Check out doctor/clinic profile and Book now!

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dr. Ngai Yiu Hing William - Specialist in Orthopaedics & Traumatology in Causeway Bay. Check out doctor/clinic profile and Book now! Services Orthopedic clinic minor surgery the plaster of the application and removal joint injections medical and injury assessment...

 • Xem Ngay


13. 魏垚鑫醫生 DR. NGAI YIU HING, WILLIAM - 中環診所 - 香港醫生網 …

 • Tác giả: www.hongkongdoctorlist.com

 • Ngày đăng: 23/8/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 35162 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về 魏垚鑫醫生 DR. NGAI YIU HING, WILLIAM - 中環診所 - 香港醫生網 …. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 魏垚鑫醫生(Dr. Ngai Yiu Hing William) - 香港醫生目錄網提供魏垚鑫醫生及診所的資料,如醫生專業資格、診所地址、診所電話、診症時間等。魏垚鑫醫生(Dr. Ngai Yiu Hing William)診所位於香港中環區,請即按此查詢或電話預約魏垚鑫醫生。...

 • Xem Ngay


14. 銅鑼灣 骨科魏垚鑫醫生, DR NGAI YIU HING, WILLIAM資料 - …

 • Tác giả: www.lifein.hk

 • Ngày đăng: 24/2/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 35811 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 魏垚鑫 NGAI YIU HING, WILLIAM 性別: 男 魏垚鑫專業資格: 香港中文大學內外全科醫學士 1997, 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員 2001, 英國愛丁堡皇家外科醫學院骨科院士 2006, 香港骨科醫學院院士 2006, 香港醫學專科學院院士(骨科) 2006 ......

 • Xem Ngay


Dr. William Ngai Yiu Hing - MedSynapse

15. Dr. William Ngai Yiu Hing - MedSynapse

 • Tác giả: www.medsynapse.app

 • Ngày đăng: 2/2/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 51285 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Dr. William Ngai Yiu Hing is an esteemed doctor expertises in Orthopedic Surgery practicing at Hong Kong

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dr. William Ngai Yiu Hing is an esteemed doctor expertises in Orthopedic Surgery practicing at Hong Kong Dr. William Ngai Yiu Hing Orthopaedics …...

 • Xem Ngay


香港 骨科 : 魏垚鑫, 在 Wanchai.

16. 香港 骨科 : 魏垚鑫, 在 Wanchai.

 • Tác giả: topdoc.hk

 • Ngày đăng: 12/3/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 36231 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: 我要推薦這位醫生 骨科, 在 Wanchai. 專長領域:. 可透過TopDoc.hk 預約他: https://topdoc.hk/zh-tw/%E9%86%AB%E7%94%9F/%E7%B0%A1%E6%AD%B7/william-ngai-yiu-hing/. 本站由TopDoc.hk提供.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 推薦 William Ngai Yiu Hing 電郵給你的朋友,: 我也想收到此電郵 取消 發出 診所 詳細信息: 魏垚鑫 性別 家訪? 否 語言 周日是否營業? 否 24/7全天候營業? 否 是否接受無預定客人? 否 是否接受 …...

 • Xem Ngay


魏垚鑫醫生 Dr. NGAI YIU HING, WILLIAM - 香港健康醫療網

17. 魏垚鑫醫生 Dr. NGAI YIU HING, WILLIAM - 香港健康醫療網

 • Tác giả: www.hkhealthypoint.com

 • Ngày đăng: 16/8/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 42797 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: 魏垚鑫醫生Dr. NGAI YIU HI…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Share "魏垚鑫醫生 Dr. NGAI YIU HING, WILLIAM" Add to favorites Compare 簡介 魏垚鑫醫生Dr. NGAI YIU HING, WILLIAM提供專業骨科醫療服務 診所名稱:聖保祿醫院 詳細資料 Listing categories 西醫 / 骨科 專業資格 ......

 • Xem Ngay


18. Dr Ngai Yiu Hing Archives - POSSHEALTH

 • Tác giả: posshealth.hk

 • Ngày đăng: 9/6/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 62793 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Dr Ngai Yiu Hing Archives - POSSHEALTH. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2021/6/22 · Doctor Inspiration Dr Ngai Yiu Hing Speak Out and Up Affiliate Disclaimer for Latest News 🔘LIFEWAVE🔘 About LifeWave Who is LifeWave LifeWave Patches The Story of X39 Patches Video for LifeWave FAQ for Lifewave Disclaimer for LifeWave Health & Wellness...

 • Xem Ngay


19. 魏垚鑫醫生 DR. NGAI YIU HING WILLIAM

 • Tác giả: www.e-daifu.com

 • Ngày đăng: 24/3/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 91649 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về 魏垚鑫醫生 DR. NGAI YIU HING WILLIAM. Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 斷腳骨 佢幫我包石膏果陣我發呆冇聽到佢講野 完左問返佢佢就好唔耐煩咁...

 • Xem Ngay


Bình luận về bài viết